Protipožarna zaščita

V skladu z aneksom H za EN 877 je naš PREIS® SML litoželezni odtočni sistem odobren s strani Avstrijskega raziskovalnega inštituta za kemijo in tehnologijo. Odobren je glede na obnašanje ognja iz Direktive o gradbenih proizvodih 89/106 EG, ki potrjuje klasifikacijo A2 glede na EN 13501.

Pri tem preizkusu se vgradi en cevovod (PREIS® SML cevi, priključki in Rapid sponke) in naredi simulacija požara. Sistem gori približno 20 minut pri 700 °C.

Rezultati:

  • PREIS® SML drenažni sistem ni vnetljiv in ni gorljiv,
  • v primeru požara dim ne potuje skozi sistem,
  • zaradi vročine se noben material ni vžgal ali odpadel,
  • sistem ohranja svoje funkcionalne značilnosti, stene ostajajo čvrste,
  • odtočni sistem je popolnoma stabilen in nepoškodovan (ni učinka dimnika).

Potrjene so odlične lastnosti strukturne protipožarne zaščite.

Video