SML Lastnosti materiala

Gostota
pribl. 7,2 kg/dm³
(71,5 kN/m³ )

Natezna trdnost
≥ 150 MPa za priključke
≥ 200 MPa za cevi

Tlačna trdnost
pribl. 3 do 4 krat vrednost natezne trdnosti

Strižna trdnost
pribl. 1.1 do 1.6 krat vrednost natezne trdnosti

Drobilna moč
(najvišja tlačna trdnost) ≥ 350 MPa

Modul elastičnosti
8•104 to 12•104 N/mm²

Poissonov količnik
~(0,3)

Koeficient toplotne prevodnosti
50-60 W/mK (pri 20º C)

Toplotna odpornost
Kot sistem, FP PREIS® SML ustreza razredu A2 požarne odpornosti, lito železo pa je rangirano v A1 glede na standard EN 13501 - nevnetljivo*

Koeffcient lineranega raztezanja
Le 0.0105 mm/mK (med 0 in 100º C), bolj ali manj podobno betonu; se lahko brez težav namesti v beton.

Kemijska odpornost
FP PREIS® SML je visoko odporen na hišno odpadno vodo s pH vrednostjo med pH2 in pH12

* Aneks F.2 standarda EN-877 potrjuje:

Litoželezni proizvodi v skladu s tem evropskim standardom niso vnetljivi ali gorljivi. V primeru požara ohranijo svoje funkcijske karakteristike in ostanejo ognjeodporni za nekaj ur, torej v tem času stene ostanejo odporne na ogenj in pline, brez razpok in deformacij ter so varne pred porušitvijo.