SML Karakteristike Materijala

Gustoća
cca. 7,2 kg/dm³
(71,5 kN/m³ )

Vlačna čvrstoća
≥ 150 MPa za fazone
≥ 200 MPa za cijevi

Tlačna čvrstoća
cca. 3 do 4 puta vrijednosti vlačne čvrstoće

Psomična čvrstoća
cca. 1.1 do 1.6 puta vrijednosti vlačne čvrsotće

Snaga drobljenja
(najveća tlačna čvrstoća) ≥ 350 MPa

Modul elastičnosti
8•104 do 12•104 N/mm²

Poissonov omjer
~(0,3)

Koeficijent toplinske provodljivosti
50-60 W/mK (kod 20º C)

Toplinska odpornost
PREIS® SML kao material odgovara klasi A1, a kao sustav klasi A2, prema EN 13501 - negorivost*

Koeficijent linearnog širaenja
0.0105 mm/mK (između 0 i 100º C), otprilike isto kao i beton; može se postaviti u beton bez ikakvih poteškoća

Kemijska odpornost
PREIS® SML je jako odporan na domaće odpadne vode s pH vrjednosti između pH2 i pH12

* EN-877 potvrđuje u prilogu F.2:

Prema toj europskoj normi ljevano željezni proizvodi nisu zapaljivi. U slučaju požara zadržavaju njihovu funkcionalnu osobinu i pouzdanost preko više sati, t.j. zidovi ne propuštaju plamen i plinove, nema pojava loma, kvara ili značajnih deformacija. Zadržava se integritet provodnosti zidova.