Savjeti za ugradnju

PREIS® SML cijevi i fazonski nastavci kao i spojnice izrađeni su i ispitani prema standardu  EN 877.

SML cijevi se u tvornici režu na odgovarajuću dužinu. Cijevi i fazonski nastavci spajaju se odgovarajućim obujmnicama.

Vodoravne cijevi moraju se na svim zavojima i odvojcima osigurati na odgovarajući način. Okomite cijevi osiguravaju se s maksimalnim razmakom od 2 m. U zgradama do 5 katova visine, okomite cijevi promjera DN 100 i veće, trebaju se osigurati od padanja pomoću nosača za okomite cijevi. U slučaju da je zgrada viša, okomita cijev se mora osigurati na svakom petom katu.

Odvodne cijevi mogu se koristiti kao cijevi bez gravitacijskog tlaka. Međutim, to ne iskljućuje mogućnost pojave tlaka u cjevovodu u određenim radnim uvjetima. Stoga, odvodne i ventilacijske cijevi moraju biti trajno nepropusne u slučaju prekomjernog unutrašnjeg i vanjskog tlaka između 0 i 0,5 bara, i podložne mogućem uzajamnom djelovanju između cijevi i njihove okoline. Kako bi izdržali takve pritiske, cijevi i njihovi dijelovi moraju se spojiti utiskivanjem duž longitudinalne osi i moraju biti ispravno poduprti i/ili osigurani.

Metoda utiskavanja se uvijek mora koristiti u slučaju da u odvodnim cijevima nastane unutrašnji tlak veći od 0,5 bara, kao na primjer u slijedećim situacijama:

  • Cijevi za odvod kišnice
  • Cijevi u području protutlaka
  • Cijevi za odvod otpadnih voda bez drugih izlaznih točaka koje prolaze kroz nekoliko podrumskih prostora
  • Tlačne cijevi u postrojenjima za tretiranje otpada

Na cjevovode koji nisu spojeni utiskivanjem, a u kojima se stvara unutrašnji tlak tijekom rada, mora se instalirati odgovarajući uređaj koji će osigurati zaštitu od njihovog raspadanja i odvajanja. Dakle, potrebno je instalirati uzdužne zavoje.
Kod korištenja SML cijevi i SML fazonskih nastavaka, mogu se također instalirati dodatne obujmice na spojevima (unutrašnji tlak do 10 bara).