Preklopke

Članovi Preis grupe razvijaju i proizvode širok asortiman raznovrsnih beznaponskih preklopki  koje su u skladu s normama EN 60214.

Svaka proizvedena preklopka mehanički se ispituje prema normama EN 60214-1 Točka 7.3.1.

Tipovi preklopki

Preklopka serije PDR 1 i 2 se koristi ovisno o tipu (do 36kV i 63A) distribucijskih transformatora u jedno-, dvo-, ili trofaznoj primjeni. Ovisno o tehničkim zahtjevima postoje držači dostupni u različitim dužinama: 50, 70, 90 i 130 mm (udaljenost između poklopca kotla i centra brakrenih cijevi). 


Drške preklopki izložene vanjskim utjecajima izrađene su od prvoklasne plastike (modificirana PA6.6). Drška izrađena od aluminija dostupna je kao posebna konstrukcija. 

Preklopka serije PDZ se koristi ovisno o tipu (do 36kV i 120A) distribucijskog transformatora u jedno-, dvo- ili trofaznoj primjeni.


Kupac slobodno odabire udaljenost između poklopca kotla i centra bakrenih cijevi. Molimo da navedete mjere u upitniku ili narudžbi.
Drške preklopki izložene vanjskim utjecajima izrađene su od aluminija.  

Preklopka serije PDM  koristi se ovisno o tipu (do 36kV i 150A) transformatora u jedno-, dvo- ili trofaznoj primjeni.


Ovisno o tehničkim zahtjevima postoje držači dostupni u različitim dužinama: 91 i 131 mm (udaljenost između poklopca kotla i centra brakrenih cijevi). 
Čelični dijelovi napravljeni su od pocinčanog mekog čelika. Ovi dijelovi su također dostupni u posebnom dizajnu od nehrđajućeg čelika.  

Interna i eksterna ispitivanja

Tip preklopke PDR je uspješno testiran u ovlaštenom ispitivačkom laboratoriju CESI prema normama IEC EN 60214-1, uključujući sljedeća ispitivanja: 

  • Test porasta temperature kontakata
  • Test struje kratkog spoja
  • Test vanjskim izvorom izmjenične struje, izdrživog napona
  • Struje zemljospoja
  • Međufazni kratki spoj
  • Kratki spoj izneđu dva bliska kontakta
  • Test podnosivog udarnog napona groma

Svaka proizvedena preklopka se mehanički ispituje prema normama EN 60214-1 Točka 7.3.1.

  • Leptir ventili
  • Indikatori razine ulja

Više informacija može se pronaći u području za preuzimanje.