Preis & Co Kontakt

PREIS & Co Ges.m.b.H, Avstrija
Josef Nitsch-Str.5
A-2763 Pernitz, Avstrija

Centrala
Tel: +43 2632 733 55-0
Fax: +43 2632 736 05
E-mail: office.austria@preisgroup.com

Livarski proizvodi

g. Marijan Nöthig
Področni vodja
Tel: +385 40 386434
E-mail: marijan.noethig@preisgroup.com

Odtočni sistemi

ga. Beatrice Jägersberger
Področni vodja
Tel: +43 2632 73355-187
E-mail: beatrice.jaegersberger@preisgroup.com

Varjene konstrukcije

g. Hannes Lichnovsky
Division Sales Manager
Tel: +43 2632 73355-175
E-mail: hannes.lichnovsky@preisgroup.com

Elektirčne komponente

g. Mathias Tergatschnig
Področni vodja
Tel: +43 2632 73355-162
E-Mail: mathias.tergatschnig@preisgroup.com