Organizacijska kultura

Kot lastniško vodeno, srednje veliko družinsko podjetje dajemo velik poudarek kontinuiteti, stabilnosti, varnosti in zvestobi. Pravično, kooperativno partnerstvo z našimi strankami, dobavitelji in še posebno delavci je v središču naše pozornosti.

Finančna stabilnost nam omogoča visoko stopnjo podjetniške svobode in varnosti, saj lahko tako premostimo nestabilna gospodarska obdobja. Svoj dobiček vlagamo nazaj v strukturo, stroje in opremo, v stabilna, privlačna ter zdrava delovna mesta, pa tudi v izobraževalne ter razvojne programe za naše zaposlene.

Spodbujamo timsko strukturo in timsko delo. Skupno delovanje v čezmejnih projektnih timih je del naše organizacijske kulture, skupaj s sponzorstvom prostočasnih oddelčnih dejavnosti. Najpomembnejši ambasadorji, nosilci in ustvarjalci naše podjetne kulture so zato, poleg lastniške družine, naši vodje in naša uprava.

Vrednote našega vodstva:

  • Vodje oddelkov so odgovorni za stalen razvoj podjetja.
  • Cenimo prijateljsko delovno okolje in veliko pomembnost pripisujemo varnosti pri delu ter družbenim vrednotam.
  • Naša struktura in procesi so racionalizirani. Osredotočamo se na bistveno in to izvajamo strokovno.
  • Naš stil vodenja je zahteven in sloni na komunikaciji.
  • Svoje zaposlene vključujemo v procese odločanja, odločitve pa izvajamo dosledno ter učinkovito.