PREIS ENERGY – podjetje, ki je del Skupine PREIS

Proizvajamo energijo iz sončne svetlobe!

Skupina PREIS je eden izmed vodilnih evropskih sistemskih ponudnikov, ki se ponaša z dolgoletno tradicijo sodelovanja z različnimi industrijami na področju energije, vode in železnice.

Danes se soočamo z nenehnimi podnebnimi spremembami in upadajočo zalogo fosilnih energetskih virov, zato obstaja velika potreba po ponovni proučitvi novih načinov proizvajanja energije.

Ustanovitev podjetja PREIS ENERGY na Hrvaškem sredi leta 2012 kaže na težnjo in zavezanost Skupine PREIS, prispevati k čistejšim načinom pridobivanja energije. PREIS ENERGY vlaga v proizvodnjo obnovljivih virov energije iz vetra, vode, biomase in sončne svetlobe.

Naš poudarek je trenutno na pridobivanju energije iz sončnih celic (fotovoltaika) na področju Hrvaške.
Integrirane enote na strehah in tudi ne-integrirane enote na kmetijskih površinah sta dve glavni branži na tem področju, zato PREIS ENERGY išče ustrezna področja za namestitev le-teh. Namen našega podjetja je kupiti ali dolgoročno najeti primerne površine. Lastnike zemljišč in nepremičnin vabimo, da z nami navežejo stike in jim celo nudimo, da postanejo naš poslovni partner.
Naši ciljni partnerji oz. potencialni partnerji so skupnosti, podjetja, cerkve, šole, javne ustanove in zasebniki. Na strehah objektov smo pripravljeni investirati v enote do 300 kWp, na kmetijskih površinah pa v enote do 1MWp.

Do leta 2018 želimo v Skupini PREIS nadomestiti svojo celotno potrebo po energiji s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in tako prispevati k čistejšemu okolju!