Modelarija

U modelariji se proizvode modeli od drveta, umjetnih materijala (plastika) ili metala ovisno o potrebama kupca, kao i našim potrebama. Za pripremu modelne i proizvodne tehnologije koriste se računalne 2D/3D CAD/CAM metode. Modeli se također izrađuju i za jezgrenike.