Livarski proizvodi

Najstarejši dokazi o livarskih proizvodih na splošno, orožju in ritualnih predmetih, so datirani v obdobje okoli 3000 pr. n. št. Okoli leta 1400 pr. n. št. najdemo prve lite proizvode tudi že v Evropi. V sredini 15. stoletja so iz litega železa že izdelovali predmete, kot so vodne cevi in zvonovi. Prvo obdobje umetniške uporabe vlivanja železa se je začelo okoli leta 1500 z izdelavo plošč za štedilnike, pečice, z izdelavo spomenikov in fontan.

Od takrat je bil napredek na področju uporabe materialov in proizvodne tehnologije zelo velik. Skupina PREIS uporablja litoželezne materiale pri zelo specifični in sofisticirani paleti proizvodov.

V Ferro-Preisu izdelujemo izdelke od sive (EN-GJL) in nodularne (EN-GJS) litine

Prednosti sive litine

Siva litina se standardno uporablja kot inženirska litina, saj se zelo dobro mehansko obdeluje, ker prisotnost grafita zagotavlja dobro mazanje med odrezovanjem in lomljenje odrezkov. Siva litina se prav tako dobro obnese pri jedkanju in odpornosti proti obrabi prav zaradi prisotnosti grafitnih lističev, ki poskrbijo za samopodmazovanje. Grafit zagotavlja tudi dobro dušilnost, saj absorbira energijo. Siva litina je podvržena tudi manjšemu krčenju pri strjevanju kot ostale železove litine, ki ne tvorijo grafitne mikrostrukture. Silicij spodbuja dobro odpornost na korozijo in povečuje livnost litine. Je dobro varivna.

Glede na veliko možnosti pri predelavi in obdelavi se lahko siva litina uporablja v mnogo primerih in proizvodih, na primer za ohišja motorjev, menjalnikov, dele črpalk, ležaje motorjev itd.

  • Neomejeno oblikovanje in obdelovanje.
  • Dobre dušilne lastnosti.
  • Dobra toplotna prevodnost.
  • Dobra odpornost proti koroziji.
  • Visoka trdost.
  • Stroškovno učinkovita proizvodnja.

Zgodba o uspehu

PREIS je mednarodno priznana in spoštovana blagovna znamka, dobavitelj sestavnih delov in proizvodov iz sive in nodularne litine. Sedež podjetja PREIS se nahaja v srcu srednje Evrope, v Avstriji, mesto proizvodnje FERRO-PREIS pa tudi ni daleč, na severnem Hrvaškem. Prodajne pisarne se nahajajo na obeh lokacijah.

Ker stremimo k nenehnemu razvoju, smo tudi vedno na preži za novimi nalogami in partnerji, s katerimi se skupaj podajamo v nove projekte.

Izboljšave in vlaganja

Naša močno zasidranost na evropskem trgu nam že od sredine 20. stoletja zagotavljajo neprestane izboljšave in vlaganja v zaposlene ter tehnologijo.

Sistem kakovosti določajo zahteve standardov ISO 9001, 14001 in BS OHSAS 18001, pa tudi neprestane revizije naših večjih naročnikov.