Kotlovi za distribucijske transformatore

PREIS izrađuje uljno-nepropusne valovite kotlove za distribucijske transformatore i induktore prema dizajnu kupca i relevantnim standardima zavarivanja.

  • Maksimalna visina je 1600 mm
  • Sačmarenje ovisno o kvaliteti površine Sa 2,5
  • Obradu površine prema normama ISO 12944