KML Karakteristike Materijala

 

Gustoća
cca. 7,2 kg/dm³
(71,5 kN/m³ )

Vlačna čvrstoća
≥ 150 MPa za fazone
≥ 200 MPa za cijevi

Tlačna čvrstoća
cca. 3 do 4 puta vrijednosti vlačne čvrstoće

Psomična čvrstoća
cca. 1.1 do 1.6 puta vrijednosti vlačne čvrsotće

Snaga drobljenja
(najveća tlačna čvrstoća) ≥ 350 MPa

Modul elastičnosti
8•104 do 12•104 N/mm²

Poissonov omjer
~(0,3)

Koeficijent toplinske provodljivosti
50-60 W/mK (kod 20º C)

Koeficijent linearnog širaenja
0.0105 mm/mK (između 0 i 100º C), otprilike isto kao i beton; može se postaviti u beton bez ikakvih poteškoća