Izobraževanje in razvoj

Visoko izobraženi delavci so predpogoj za odlično kakovost proizvodov in storitev, kar zagotavlja zadovoljstvo kupcev in ekonomski uspeh. Zato nenehno vlagamo v izobraževalne in razvojne dejavnosti naših zaposlenih. Eno izmed osnovnih orodij so razgovori z našimi zaposlenimi, ki se odvijajo v rednih intervalih in vodijo do individualno določenih izobraževalnih ter razvojnih ciljev.

Izobraževalne in razvojne programe ponujamo lokalno in na ravni celotne skupine PREIS. Pri večjih izobraževanjih in študijah sodelujemo z zunanjimi strokovno usposobljenimi institucijami. Vključujemo se v lokalne izobraževalne skupnosti in tako pomagamo svojim zaposlenim, da izkoriščajo lokalne izobraževalne ponudbe.

Naši vodje in strokovnjaki sodelujejo v čezmejnem razvojnem programu vodenja, ki ponuja nadaljnji razvoj vodstvenih sposobnosti in posodablja nujno strokovno znanje.