Certifikati livarski proizvodi

Certifikati za kakovost, okoljevarstvo ter varnost in zdravje pri delu

Integrirani sistemi vodenja kakovosti, ki vključujejo varovanje okolja, zdravja in varnosti pri delu so za FERRO-PREIS Čakovec enakovredni poslovni cilji. Ključni dejavnik je neprestano izobraževanje in vključevanje zaposlenih, ki so odgovorni za uspešno implementacijo standardov. Skušamo se izogniti vsakršnemu negativnemu vplivu na okolje in zagotoviti, da so na voljo vsi potrebni viri. Naši sistemi upravljanja s kakovostjo in okoljem so certificirani po standardih ISO 9001, ISO 14001 in BS OHSAS 18001. Naš cilj je svojim naročnikom zagotoviti proizvode in storitve najboljše kakovosti. S takim načinom delovanja smo vzpostavili in okrepili dolgoročna partnerstva.